Stichting UMA

“Werken aan een beter India”

Als kleinkind van Indiase emigranten, zowel van vaders als moeders kant, wil ik iets betekenen voor het land van mijn grootouders. Door mijn vele reizen in India heb ik het land en vooral de mensen leren kennen. Hierdoor heb ik gemerkt dat ik graag diegenen wil steunen die niet vanzelfsprekend profiteren van de huidige ontwikkelingen in het land.

De naam Uma is één van de vele namen van Parvati, de vrouw van Shiva, die in het hindoeïsme bekend staat als de vernietiger en de verjonger. ‘Parvati is the Goddess of power; she is the one who gives power to all beings. Power can be of any type. It can be with the respect of material power or non-material power’. Dit gaat over het loslaten van het oude en het oppakken van nieuwe kansen.

In het voorjaar van 2012 heb ik in Nederland stichting Uma opgericht. Een paar maanden later ben ik naar India gegaan om daar de eerste acties in gang te zetten met betrekking tot het Uma Nani project als ook het oprichten van een Indiase counterpart van de stichting. Dit is een vereiste van de Indiase regering.

Soendra Raktoe, initiatiefnemer van Stichting Uma

13 maart 2012

Soendra Raktoe_godinUma
De oprichter en initiatiefnemer van de Stichting UMA zittend aan de voeten van godin UMA. De foto is in 2004 genomen in Madurai (Zuid India).
Een van de weduwen die liever op z’n ouderwets de stamper gebruikt in plaats van de elektrische fijnmaler.
Een van de weduwen die liever op z’n ouderwets de stamper gebruikt in plaats van de elektrische fijnmaler.

 


 

Uit het reisverslag van Soendra (april-mei 2012)

“Bij mijn aankomst in Rajasthan werd mij al snel duidelijk dat de Indiase poot van de stichting nog niet was opgericht en dat men heeft gewacht tot mijn komst. Spoedig is dit in gang gezet in de wetenschap dat wij te maken zouden krijgen met de daar heersende bureaucratie. Gaande weg mocht ik dat ervaren. Zo waren er 11 handtekeningen nodig van mensen die het opzetten van de stichting ondersteunen en moet je wachten en wachten op de verschillende te nemen stappen. De motivatie is echter groot en de inzet goed. De burgemeester van Pisangan neemt ook zitting in het bestuur van de stichting en een deel van de gemeenteraad heeft ook zijn goedkeuring gegeven aan de stichting. Zo is het gelukt om in een maand tijd UMA foundation India op te richten. Op 7 mei was het zover. Een pak van ieders hart.”